Bc. Ivo Žák, DiS.

Servis PC & IT | tvorba webových stránek

Kontakt

Kontakt na nás

Bc. Ivo Žák, DiS.
779 00  OLOMOUC

T: (+420) 731 034 670

W: http://www.it-trade.cz
E: info@it-trade.cz

IČ: 88644791

Číslo účtu: 1086364001/5500


Nejsme plátci DPH.

QR kontakt

Pro kontakt s námi můžete také použít náš online formulář.

GDPR

Bc. Ivo Žák, DiS. (it-trade.cz), IČ: 88644791, se sídlem Olomouc – Nové Sady, Fischerova 21, PSČ 77900 Vás tímto v souladu se čl. 13 nařízení EP a Rady EU 2016/679 (dále jen „GDPR") informuje o zpracování osobních údajů v souvislosti v souvislosti s poskytováním služeb servis IT/PC a tvorba webových stránek. Bc. Ivo Žák, DiS..:
• zpracovává osobní údaje Uživatele služby – fyzické osoby v rozsahu e-mailová adresa a bankovní účet poskytnuté při platbě za služby;
• zpracovává osobní údaje výhradně pro účely plnění povinností vyplývajících z poskytování služeb;
• nepředává osobní údaje zaměstnanců do třetí země ani mezinárodní organizaci;
• nepředává osobní údaje ke zpracování žádnému příjemci;
• zpracovává osobní údaje po dobu nutnou pro účetnictví dle zákona č. 563/1991 Sb.
• nepoužije zpracovávané osobní údaje k rozhodování čistě na bázi automatizovaného zpracování, ani profilování;
• informuje Uživatele služby o právu požadovat za podmínek stanovených články 15 až 20 GDPR přístup ke zpracovávaným osobním údajům, jejich opravu nebo výmaz, jejich přenos, popřípadě omezení jejich zpracování; uvedená práva lze uplatnit v listinné formě na adrese: Olomouc – Nové Sady, Fischerova 21, PSČ 77900 nebo v elektronické formě prostřednictvím e-mailu doručeného na adresu info@it-trade.cz.
• informuje Uživatele služby o právu podat za podmínek stanovených GDPR proti zpracování osobních údajů stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů.